Fiscalitat internacional

fiscalidad-internacional

Expansió internacional de l'empresa

Els avenços tecnològics, la millora de comunicacions i infraestructures en l'entorn econòmic mundial facilita l'expansió internacional de les empreses amb independència de la seva mida.

La internacionalització del seu negoci pot venir motivada per la recerca de nous clients, l'acompanyament de clients consolidats en la seva expansió internacional, la conveniència de deslocalitzar part del seu procés productiu, ...

En qualsevol d'aquests casos és convenient planificar la forma d'establir-se, estudiar la normativa legal i fiscal del país de destinació, així com els possibles acords entre aquest i el país de residència (acords en matèria de cooperació tributària, homogeneïtzació d'estàndards tècnics, acords en matèria aranzelària, ...)

La nostra experiència ens diu que no sempre és adequat aplicar la mateixa forma mercantil en mercats diferents.

De la ponderació dels interessos de cada client i les circumstàncies culturals, competitives, legals i fiscals del país de destinació de la inversió, les opcions van des adquirir una empresa local, establir una aliança estratègica amb un distribuïdor local ja establert, o començar des zero, inicialment desplaçant equips de treball nacionals de forma temporal, posteriorment mitjançant un establiment permanent i finalment amb una organització fixa.

Non-Residents Taxation

In accordance with the legislation in force, non-residents in Spain must comply with certain obligations if they have assets or obtain income in Spanish territory.

If this is your case, we can study your specific circumstances and the way to fully comply with the Revenue Services minimizing your tax burden.

We study the growing network of Tax Agreements among Spain and other countries (more than a hundred into force in this fiscal year 2014), the applicable EU Directives and Spanish domestic legislation.

We check the advantages or loopholes that may be applicable to your specific personal and economic circumstances. Our main goals are:

  • Avoid potential double taxation circumstances and, if it occurs, to provide double taxation relief.
  • Take care of your fiscal obligations, if they exist, for the assets or properties you may have in Spanish territory.
  • Avoid penalties for non-compliance with the non-meeting of tax liability or informative obligations dead-lines.
  • If you plan to invest in Spain, we guide you through the whole process to provide you the certainty of the value of the property/business you acquire, and to fulfill all the legal and fiscal information