Patrimoni immobiliari

patrimonio-inmobiliario

Planificació fiscal immobiliària

En VCCR CONSULTORS estudiem la viabilitat, planificació i implementació d'aquells incentius legals i fiscals que permeten optimitzar el rendiment del patrimoni immobiliari. El nostre assessorament neix a la mateixa redacció de contractes que li facilitin la consecució dels fins perseguits amb la seva signatura (compravenda, permutes, arrendament, ...), que prevegin les possibles contingències que es puguin presentar i les cobreixin amb garanties. Comptem amb un equip propi d'arquitectes i advocats experts en matèria immobiliària. Estudiem també la viabilitat i implementació del règim fiscal especial d'entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges.

Serveis jurídics a propietaris

Podem assessorar-lo en tot allò que envolta la gestió òptima del seu patrimoni immobiliari:

 • Redacció de contractes de lloguer i compravenda d'habitatges i locals de negoci (posem al seu servei un equip d'advocats, arquitectes, fiscalistes i agents de la propietat immobiliària).
 • Declaracions periòdiques d'IVA derivades de l'arrendament de locals de negoci, solars o places d'aparcament (estudi del règim aplicable a cada cas).
 • Obtenció de llicències d'obres, comptant amb el nostre propi equip d'arquitectes i tècnics per a una tramitació ràpida, eficaç i amb garanties.

Serveis tècnics a propietaris:

En VCCR disposem del nostre propi equip d'arquitectes i advocats experts en matèria immobiliària que coneix perfectament els tràmits i requeriments tècnics necessaris per obtenir de forma eficaç i ràpida tota la documentació relacionada amb el patrimoni immobiliari del client:

 • Cèdules d'habitabilitat
 • Certificats energètics
 • Inspeccions tècniques d'edificis
 • Rehabilitació d'edificis
 • Reforma de locals (disposem de prestigiosos interioristes en disseny de locals personalitzats amb bon gust, adaptació d'estàndards requerits en negocis franquiciats, ...). Disposem d'portafoli de treballs anteriors a la seva disposició.

Els nostres serveis inclouen:

 • L'estudi tècnic i legal de cada cas
 • L'elaboració dels projectes tècnics i documentació necessària en funció de les necessitats del client
 • La direcció de les obres (control de pressupost i de qualitats)
 • L'obtenció de la documentació davant les administracions corresponents (instàncies, llicències, certificats, ...)